O NAS

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „SPEKTRUM” powstała w 2014 roku w Lublinie. Do maja 2016 funkcjonowała pod nazwą NPPP A.D.Chudzicka. Wyspecjalizowaliśmy się w diagnozowaniu, opiniowaniu oraz terapii małych dzieci. Zapraszamy również dzieci w wieku szkolnym i młodzież. Poradnia jest wpisana do ewidencji placówek oświatowych i działa na podstawie Ustawy o Systemie Oświaty. Mamy prawo wydawać opinię w sprawach: gotowości szkolnej i specyficznych trudności szkolnych. W naszym zespole specjalistów są: psycholodzy, pedagodzy, neurologopeda, surdologopeda, fizjoterapeuta, terapeuta SI, terapeuci ręki, arteterapeuci.

UWAGA: Opinie dotyczące wczesnego wspomagania rozwoju od dnia 1 lutego 2017 mogą wydawać tylko poradnie publiczne. Od 1 lutego będziemy przyjmować jedynie wnioski o zorganizowanie wczesnego wspomagania rozwoju.

Znajdujemy się w samym centrum Lublina. Dysponujemy przytulnymi gabinetami wyposażonymi w sprzęt do ćwiczeń ruchowych, lustro logopedyczne, materiały kreatywne. Rodzice i opiekunowie mogą korzystać z  Czytelni Rodzica znajdującej się w poczekalni.

4
3

2

1

NASZA MISJA

Naszą misją jest wspieranie wszechstronnego rozwoju każdego dziecka w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Inspirujemy do odkrywania siebie i swoich talentów. Towarzyszymy rodzicom i nauczycielom w budowaniu drogi do samodzielności i szczęścia dzieci.


WSPÓŁPRACUJEMY

amfon_logo_przezroczyste-03

logo png

 

 

 


KONCEPCJA PRACY

Koncepcja pracy poradni oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych – ustawie
o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, a także statucie poradni.

O placówce

Poradnia zlokalizowana jest w ścisłym centrum Lublina. Mieści się w wolno stojącym budynku przeznaczonym do celów medycznych. W budynku oprócz placówki mieści się poradnia zdrowia psychicznego. Atutem jest lokalizacja w pobliżu dworca PKS oraz miejskich węzłów komunikacyjnych.

Rozwinięty jest system dojazdu do pacjentów i placówek współpracujących – szkół i przedszkoli.

W poradni funkcjonuje Zespół Opiniujący składający się z: lekarza psychiatry, psychologa, pedagoga specjalnego i neurologopedy.

Na dzień 1 września 2016 roku placówka zatrudnia 10 nauczycieli-specjalistów: psychologów, pedagogów specjalnych, logopedów, neurologopedę, arteterapeutów, terapeutę Integracji Sensorycznej, fizjoterapeutę i jednego pracownika administracji.

Baza poradni

Poradnia posiada dwa przytulne gabinety przeznaczone do pracy terapeutycznej, indywidulanej
i grupowej z dziećmi oraz do spotkań z rodzicami. Jeden gabinet przeznaczony jest do zajęć logopedycznych i ruchowych. Wyposażono go w lustro logopedyczne, materace, stolik dla dziecka. Drugi gabinet przeznaczono do zajęć psychologiczno-pedagogicznych oraz artystycznych, wyposażono go w stolik dla dziecka, stół do spotkań, umywalkę. Na piętrze budynku znajduje się sala do terapii Integracji Sensorycznej wyposażona w specjalistyczny sprzęt.
W poradni jest małe biuro, przestronna toaleta dla pacjentów oraz pomieszczenie służbowe.

Warunki pracy i cele

Pracownicy poradni mogą pracować z dziećmi i rodzicami w placówce, a także w placówkach współpracujących na terenie województwa lubelskiego mając na uwadze dobro i wygodę dziecka.

 Cele:

Główne cele poradni to: rzetelna diagnostyka, efektywna terapia oraz skuteczne działania profilaktyczne.

Cele diagnostyczne realizowane są poprzez:

 • badania przeprowadzane przy użyciu przyjaznych i nowoczesnych specjalistycznych testów,
 • pogłębiony wywiad z rodzicami i nauczycielami
 • kierowanie w zależności od potrzeb do dalszej specjalistycznej diagnozy medycznej.

Cele terapeutyczne realizowane są poprzez zajęcia terapeutyczne indywidualne, w szczególności poprzez zajęcia psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne, neurologopedyczne, artetrapeutyczne, fizjoterapeutyczne, terapię Integracji Sensorycznej, terapię ręki oraz poprzez zajęcia grupowe wykorzystujące różnorodne metody i techniki pracy:

 • elementy pedagogiki M. Montessori,
 • Metodę Dobrego Startu M. Bogdanowicz,
 • Elementy Metody Krakowskiej J. Cieszyńskiej,
 • elementy integracji sensorycznej,
 • terapię ręki,
 • terapię pedagogiczną ukierunkowaną na trudności szkolne,
 • elementy terapii poznawczo-behawioralnej,
 • bajkoterapię, trening autogenny dla dzieci,
 • muzykoterapię,
 • arteterapię,
 • pedagogikę cyrku,
 • alternatywne meody komunikacji,
 • elementy metody werbo – tonalnej,
 • mioterapię,
 • terapię zaburzeń karmienia,
 • elementy kinezjologii edukacyjnej,
 • trening umiejętności grafomotorycznych,
 • Trening Umiejętności Społecznych (TUS).

Terapeuci pracują zespołowo (jeśli to konieczne), nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje poprzez studia podyplomowe, kursy oraz szkolenia.

Cele profilaktyczne realizowane są poprzez:

 • konsultacje z rodzicami oraz nauczycielami,
 • warsztaty i kursy dla rodziców,
 • grupę wsparcia dla mam,
 • warsztaty dla szkół i przedszkoli,
 • szkolenia dla rad pedagogicznych

Rola nauczyciela-terapeuty

Nauczyciel-terapeuta dokonuje rozpoznania potrzeb pacjenta i jego rodziny. Przeprowadza badania, dokonuje diagnozy, formułuje zalecenia i opracowuje opinie. Wskazuje kierunki i metody pracy
w domu i szkole/przedszkolu. Prowadzi różnego rodzaju terapię mającą na celu rozwój dziecka, niwelowanie trudności, wzmacnianie samodzielności, rozwijanie mocnych stron. Nauczyciel-terapeuta przede wszystkim wspiera dziecko, szuka najlepszych rozwiązań, motywuje do pracy poprzez ćwiczenia i zabawy. Ma na uwadze normy rozwojowe, jednak do dziecka podchodzi zawsze indywidualnie i dostosowuje metody pracy do możliwości dziecka. Zachęca rodziców do współpracy
i ćwiczeń w domu, wskazuje na pozytywne wzorce wychowawcze. Regularnie przeprowadza ewaluację swojej pracy.

Wizja młodego pacjenta w poradni

Młody pacjent:

 • czuje się dobrze w poradni
 • czuje się dobrze w towarzystwie terapeuty
 • ufa terapeucie
 • jest ciekawy świata
 • jest zmotywowany do działania
 • potrafi radzić sobie z trudnymi emocjami, porażką i niepowodzeniem
 • podejmuje wyzwania
 • jest świadomy swoich ograniczeń i możliwości
 • jest samodzielny
 • jest kreatywny

Młody pacjent ma prawo do:

 • życia i rozwoju
 • opieki, leczenia i terapii
 • swobody myśli, sumienia i wyznania
 • miłości, szacunku i bezpieczeństwa
 • spokoju i samotności, gdy tego chce
 • indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa tego rozwoju
 • pomocy i ochrony przy pokonywaniu trudnych przeżyć
 • wypowiedzi i dyskusji z dorosłymi
 • zabawy
 • nauki, informacji, eksperymentowania
 • doświadczania konsekwencji swojego zachowania

Zasady pracy 

Nauczyciele-terapeuci będą wykorzystywać najbardziej korzystne dla młodego pacjenta metody terapeutyczne, twórcze, aktywizujące oraz podejmować działania mające na celu dobro pacjenta. Organizacja pracy nauczyciela ma uwzględniać wielostronny rozwój dziecka. Wszelkie działania dotyczące dziecka będą dokumentowane. Baza dydaktyczna i diagnostyczna placówki będzie sukcesywnie powiększana i modernizowana. Metody i techniki pracy również będą modyfikowane w oparciu o specjalistyczną wiedzę. Nauczyciele-terapeuci będą dążyć do efektywnego włączania rodziców we wszelkie działania wobec dziecka, a także zachęcać do aktywnego korzystania z konsultacji, warsztatów i kursów skierowanych do rodziców.